Termes i condicions

Termes i condicions

 

Avis Legal

El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web www.ClaustroEUPHORIA.com (des d’ara La Web) amb DNI 40990305G i domiciliat en carrer Francesca Janoher 14 17230 Palamós.

ClaustroEUPHORIA és una marca registrada amb la denominació de Serveis d’entreteniment i activitats culturals, educació i formació.

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, l’adreça de correu electrònic és info@claustroeuphoria.com, i el telèfon de contacte és 722 20 05 89

 

Serveis

ClaustroEUPHORIA és una empresa especialitzada en la creació de jocs d’escapament per a persones individuals, col·lectius i/o empreses. Els serveis que ofereix són els següents: realització de dinàmiques de grup amb jocs d’intel·ligència i estratègia i tot allò relacionat amb els jocs d’escapament.

Propietat Intel·lectual I industrial

ClaustroEUPHORIA és propietària de la pàgina web i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta pàgina, així com dels continguts de la mateixa i del nom del domini.

La totalitat d’aquest lloc web: text, imatges, articles, logotips, gràfics, dibuixos, fotografies, arxius de programari, així com l’estructura i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles sobre propietat intel·lectual i industrial.

Totes les imatges d’aquest lloc web són de la nostra propietat o van ser adquirides en un banc d’imatges amb tots els drets d’ús i reproducció.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals el website de ClaustroEUPHORIA redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen al seu propietari.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit del propietari del site.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas de l’autorització prèvia i per escrit per part del responsable de la web. Qualsevol ús no autoritzat per part de ClaustroEUPHORIA serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Protecció De Dades Personals

En contractar els serveis de reserves a La Web, o sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, info@claustroeuphoria.com, l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, el qual té la finalitat de mantenir informat l’usuari sobre les novetats dels seus serveis. Aquest arxiu està inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades regida per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment de contractar els serveis o bé sol·licitar informació a través del nostre correu electrònic, info@claustroeuphoria.com. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si convé, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, mal ús i accés no autoritzat.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix ClaustroEUPHORIA, les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment.

Els usuaris d’aquesta pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Cal sol·licitar-ho a ClaustroEUPHORIA per escrit a Francesca Janoher 14

17230 Palamós, o enviant un correu electrònic a info@claustroeuphoria.com, amb les dades personals, fotocòpia del DNI de l’usuari, correu electrònic que va facilitar a La Web i signatura de l’usuari.

 

Web per a majors d’edat

Per registrar-se i sol·licitar els serveis de ClaustroEUPHORIA l’usuari ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar les condicions generals.

 

Limitació de responsabilitat

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fóra d’aplicació.

ClaustroEUPHORIA es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació de les mateixes en el lloc web.

ClaustroEUPHORIA no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona seu website, així com tampoc se’n fa dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment aquestes pàgines puguin incórrer. Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que ClaustroEUPHORIA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, ClaustroEUPHORIA manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

ClaustroEUPHORIA no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de ClaustroEUPHORIA. No obstant això, ClaustroEUPHORIA col·labora de forma activa en la retirada de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i així, ClaustroEUPHORIA no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació i/o servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Tarifes

Totes les tarifes estan disponibles a la pàgina inicial del web.

L’IVA-VAT quedarà inclòs dins el preu per tal de regular i aplicar els impostos legals que preveu la normativa que li és d’aplicació.

ClaustroEUPHORIA es reserva el dret a aplicar altres tarifes o descomptes per promocions, per dates concretes o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions, i s’apliquen per un temps determinat.

 

Reserves I Pagaments

 1. En l’apartat Reserves, el calendari mostra els dies que es poden seleccionar, i posteriorment, les hores disponibles i el preu.
 2. Per reservar cal introduir el nom, una adreça de correu electronic i telèfon.
 3. Si la seva solicitud de reserva ja està realitzada haurà d’esperar la confirmació.
 4. Si desitja una confirmació instantània, haurà de pagar en línia amb PayPal o targeta de crèdit.
 5. Utilitzem sistemes de pagament segurs per protegir la seguretat en el pagament. Les dades confidencials del pagament són transmeses directament i de forma encriptada (SSL). En fer el pagament a través de passarel·la de pagament segura, el sistema verificarà automàticament que la targeta de crèdit està activada per al Comerç Electrònic Segur i s’autoritzarà l’operació.
 6. Per al pagament amb targeta de crèdit s’han de facilitar les dades següents: nom, número de targeta, data de caducitat i codi de verificació o seguretat.
 7. Les dades de la targeta de crèdit de l’usuari només es processen via PayPal, de manera que ClaustroEUPHORIA no té accés als mateixos ni s’emmagatzemen a la base de dades.
 8. En el cas que PayPal informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda.
 9. ClaustroEUPHORIA envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva, aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari s’ha de posar en contacte amb ClaustroEUPHORIA enviant un e-mail a info@claustroeuphoria.com.
 10. El correu electrònic de confirmació que envia ClaustroEUPHORIA té caràcter d’abonament. El personal de ClaustroEUPHORIA pot demanar veure’l, ja sigui imprès o per pantalla, en mòbil o tauleta, abans d’entrar per tal d’accedir al joc. Aquest abonament no té caràcter nominatiu, per la qual cosa qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.
 11. El Xec Regal té una caducitat de 6 mesos per fer la reserva des de la data de compra.

 

Política de Canvis i Cancel·lacions

 1. L’usuari té la possibilitat de canviar la data de reserva només contactant amb ClaustroEUPHORIA amb 48 hores d’antelació per e-mail, info@claustroeuphoria.com o Whatsapp +34 722 20 05 89 .
 2. Si l’usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores (2 dies) abans de la data reservada ja no podrà ser canviat.
 3. Si per raons tècniques o d’altre tipus ClaustroEUPHORIA no pot proporcionar els seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar d’altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari.
 4. Si una reserva pagada es cancel·la amb un màxim de 48 hores d’antelació, es canvia per un bono regal de 6 mesos de validesa. Però no es retorna l’import

 

Condicions de participació

 1. Tothom participa en el joc sota el seu propi risc. ClaustroEUPHORIA no es fa responsable dels accidents que els usuaris poguessin tenir durant el joc si aquests són a causa de la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com l’ús indegut dels objectes que es troben a la zona de rebuda i l’espai de joc. ClaustroEUPHORIA disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït en les seves instal·lacions i per a un màxim de 5 participants.
 2. Els nens d’entre 9 i 14 anys han de jugar acompanyats com a mínim d’un adult
 3. ClaustroEUPHORIA es reserva el dret d’admissió en aquests casos:

◦       Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.

◦       Està prohibit participar en el joc en estat d’embriaguesa o sota els efectes de l’alcohol o de qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques que alteren la ment. Tampoc es permet menjar o consumir begudes alcohòliques o drogues durant el joc.

◦       A qui porti al damunt qualsevol objecte susceptible de causar dany a persones o coses.

◦       Falta de neteja personal.

◦       Esvalotadors comprovats que manifestin actituds violentes i que provoquin o incitin a qualsevol desordre a la sala.

 1. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 5 minuts respecte a l’hora reservada. En aquest cas, no es podrà canviar la sessió de joc ni es podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada.
 2. La durada màxima del joc és d’una hora. No és possible allargar aquest temps. També s’ha de comptar amb un període de 15 minuts d’introducció prèvia al joc, una introducció que s’inicia a l’arribada del grup, just a l’hora reservada, i amb un temps posterior al joc, aproximadament de 15 minuts, per comentar l’experiència amb els responsables de la sala.
 3. ClaustroEUPHORIA es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris, d’aquelles imatges que s’hagin pres dins les seves instal·lacions. Es faran servir aquestes imatges per penjar-les a la web, a les xarxes socials i per al seu ús promocional.
 4. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris s’indisposa, ha de sortir del joc acompanyat d’un altre dels usuaris fins que es restableixi. La resta dels usuaris poden continuar jugant. En cas d’accident o d’indisposició greu, el personal de ClaustroEUPHORIA que controla el joc pot decidir aturar-lo per complet.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies

Using cookies

This site uses cookies to have the best user experience. If you continue browsing, you are giving your consent to the acceptance of the aforementioned cookies and acceptance of our cookies policy

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando, está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR